Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01514

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 2712 katastriüksust.
28.04.2014
Kohustuslik
Elva Linnavolikogu
Elva Linnavalitsus
Elva Linnavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Elva linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
nr22 Elva linna uldplaneeringu algatamine 57 KB Algatamise otsus 28.04.2014 16.08.2022
Elva UP KSH programm lisadeta 117 KB Programm 16.08.2022
JT 6 8 23521 3 19122014 303 KB Programmi otsus 19.12.2014 16.08.2022
Elva UPseletus 17 02 2017 718 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 1 Maa ja veealade kasutamis ja ehitustingimused 03 03 2017 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 2 Puhkealad ja rohevorgustik 03 03 2017 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 3 Tsoneeringud keskusemaa 03 03 2017 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 Tehnovorgud 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 5 Liiklusskeem 03 03 2017 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 Kitsenduste kaart 03 03 2017 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Elva UP KSH aruanne 14 03 2017 alkranel LISADETA 5.6 MB Aruanne 16.08.2022
Elva linna uldplaneering 277 KB Aruande otsus 10.04.2017 16.08.2022