Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01113

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel leitakse tasakaalustatud ruumiline lahendus, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning välditakse oluliste ja tõenäoliselt negatiivsete mõjude avaldumist.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 2033 katastriüksust.
11.12.2013
Kohustuslik
Häädemeeste Vallavolikogu
Häädemeeste Vallavalitsus
Häädemeeste Vallavalitsus
Häädemeeste Vallavalitsus
Keskkonnaameti Lääne regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Merle Looring KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Irja Pede KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marika Kose KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Harald Kalmet KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Sandra Rebane KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus nr 101 2013 153 KB Algatamise otsus 11.12.2013 16.08.2022
PV 6 5 5332 2 20032014 1 507 KB Programmi otsus 20.03.2014 16.08.2022
Haademeeste KSH aruanne 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Haademeeste KSH otsus 363 KB Aruande otsus 19.09.2017 16.08.2022