Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00615

Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
Kliimamuutustega kohanemise arengukava strateegiline eesmärk on suurendada Eesti riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks.
Üle Eesti
25.03.2015
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
20.10.2017
Keskkonnaministeerium
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (10057662)
Keskkonnaministeerium
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Keskus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ahto Oja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Helen Juhkama KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jekaterina Dmitrijeva KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KK 293 2015 1 598 KB Algatamise otsus 25.03.2015 16.08.2022
6 8 15 13383 10 22102015 53 KB Programmi otsus 22.10.2015 16.08.2022
Kliimamuutuste arengukava KSH aruanne ELLE 090117 562 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 KSH ekspertide po 82 KB Aruanne 16.08.2022
Kliimamuutuste KSH otsus 466 KB Aruande otsus 06.02.2017 16.08.2022