Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01614

Käsmu sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule, kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarvete muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituutide ja keskkonnakaitseliste ja muinsuskaitseliste tingimuste määramine. Üldistatult on eesmärgiks Käsmu sadama arendamine nii maismaa kui veealal.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 16 katastriüksust.
12.06.2014
Kaalutletud
Vihula Vallavolikogu
Vihula Vallavalitsus
Linnaruumi OÜ
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põhja regioon
Käsmu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaanus Padrik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kasmu sadama KSH algatamine 374 KB Algatamise otsus 12.06.2014 16.08.2022
KSH programm lisadeta 892 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 15 16436 12 231020 46 KB Programmi otsus 23.10.2015 16.08.2022
Kasmu sadama DP KSH aruanne lisadeta 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
Kasmu KSH aruande otsus 382 KB Aruande otsus 27.06.2017 16.08.2022