Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00715

Vihula valla üldplaneeringut muutva Sakussaare küla Orumäe kinnistu paraplaani ja mudellennunduse õppe- ja treeninglendude ning spordiürituste keskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Vihula valla üldplaneeringut muutva Sakussaare küla Orumäe kinnistu (katastritunnus 88701:002:0108) ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev maa juhtotstarve (mille läbi muudetakse ka üldplaneeringut) ning planeerida alale aviatsiooni paraplaani õppe- ja treeninglendude baasi loomist. Alal plaanitakse teenindama hakata paraplaane ja mudellennundusvahendeid. Lisaks viiakse baasis läbi spordiüritusi. Alal on vajalik kasvavate puudeta ala rohukattega, mis on niidetav ning piireteta.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
11.06.2015
Kaalutletud
Vihula Vallavolikogu
12.10.2017
Vihula Vallavalitsus
SWECO Projekt AS
OÜ Paadilaenutus
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jaanika Sokman KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raivo Markov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Orumae DP KSH algatamine 1.7 MB Algatamise otsus 11.06.2015 16.08.2022
160509 Sakussaare OrumaeDP tugiplaan rotated 1.9 MB Programm 16.08.2022
160509 Sakussaare OrumaeDP seletuskiri 280 KB Programm 16.08.2022
160509 Sakussaare OrumaeDP pohijoonis 2.5 MB Programm 16.08.2022
160509 Sakussaare OrumaeDP asukohaskeem 355 KB Programm 16.08.2022
RMK vihula vv 747 104 KB Programm 16.08.2022
MKM kiri digitaal 402 KB Programm 16.08.2022
Maanteeamet kiri 2.4 MB Programm 16.08.2022
Maa amet kiri 207 KB Programm 16.08.2022
KeA kiri 259 KB Programm 16.08.2022
KaM kiri 28 KB Programm 16.08.2022
Orumae kinnistu programm lisadeta 361 KB Programm 16.08.2022
KSH prog otsus 298 KB Programmi otsus 22.07.2016 16.08.2022
Orumae kinnistu KSH eelnou 08 08 17 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 (programmi otsus) 298 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 452 KB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande otsus 445 KB Aruande otsus 03.10.2017 16.08.2022