Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00815

Ida-Virumaal Alajõe vallas Vasknarva külas asuva Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on Vasknarva paadisadama (tüübinimetus - külalissadam) arendamine nii maismaal kui veealal. Maismaal on eesmärgiks korrastada ja muuta funktsionaalsemaks sadama maakasutust (sh krundistruktuuri) ning kavandada ehitusõigust mh arhitektuurselt väärtuslike sadamaehitiste tarbeks (sh vajalik taristu). Veealal on eesmärgiks sadamaala ning selle juurde kuuluvate ujuvkaide (sildumiskohtade) rajamine kuni ca 50 veesõiduki vastuvõtmiseks (sadama sügavus arvestab Narva jõe veekõikumisega).Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha.
Veekasutus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
11.03.2015
Kohustuslik
Alajõe Vallavalitsus
Alajõe Vallavalitsus
Peep Moorast
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põhja regioon
Vasknarva küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veljo Kabin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Sööt KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raivo Markov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 161 KB Algatamise otsus 11.03.2015 16.08.2022
ksh programm 19.8 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi otsus 295 KB Programmi otsus 25.02.2016 16.08.2022
Alajoe Vasknarva P 24.8 MB Aruanne 16.08.2022
Ida Virumaal Alaj 389 KB Aruande otsus 25.05.2017 16.08.2022