Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01814

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärgiks on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringute kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 1592 katastriüksust.
28.05.2014
Kohustuslik
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Osaühing ZOROASTER
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Narva-Jõesuu linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Milena Tae KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Narva UP KSH algatamine 268 KB Algatamise otsus 28.05.2014 16.08.2022
Narva Joesuu linna UP KSH programm lisadeta 445 KB Programm 16.08.2022
Narva Joesuu UP KSH programmi heakskiit 440 KB Programmi otsus 27.01.2017 16.08.2022
KSH aruanne Narva Joesuu heakskiitmisele 20122018 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Narva Joesuu UP KSH aruande otsus 390 KB Aruande otsus 08.01.2019 16.08.2022