Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01213

Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Järvamaa maakonnaplaneeringu 2030+ koostamise eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonidele ja arengusuundadele.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 31560 katastriüksust.
26.07.2013
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
12.12.2017
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Skepast&Puhkim OÜ
Skepast&Puhkim OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Eleri Kautlenbach KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristiina Ehapalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kertu Arumetsa KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Liisi Ventsel KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Triin Lepland KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
396 175 KB Algatamise otsus 26.07.2013 16.08.2022
Jarva MP KSH programm 8.2 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 18761 5 1 278 KB Programmi otsus 13.10.2014 16.08.2022
Jarva MP KSH aruanne 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 - KSH programm 9.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2- Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavaravarudest ja kaitsealadest 476 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3- Avalikustamine 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Jarvamaa MP KSH aruande heakskiitmine 363 KB Aruande otsus 27.09.2016 16.08.2022