Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01512

Jõelähtme vallas Muuga sadama piirkonnas veeldatud maagaasi terminali asukoha valimise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada Jõel ähtme valla territooriumi osal kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringut ja täiendada seda LNG terminali, kui olulise ruumilise mõjuga objekti (ORMO) võimaliku asukoha osas, võrreldes terminali alternatiivseid asukohti ning võimalikku keskkonnamõju suurust ja ulatust, ning määrata terminali asukoht.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 138 katastriüksust.
30.08.2012
Kohustuslik
Jõelähtme Vallavolikogu
15.12.2016
Jõelähtme Vallavalitsus
K-Projekt Aktsiaselts
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Põhja regioon
Muuga sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Põldre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 384 KB Algatamise otsus 30.08.2012 16.08.2022
KSH programm 8.4 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 20272 9 0 354 KB Programmi otsus 01.04.2015 16.08.2022
E1302 KSHA 23092016 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 8.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 410 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 5.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 9.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 108 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 26.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 190 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 463 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 147 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 245 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 103 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 8 KB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande heakskiit 385 KB Aruande otsus 26.10.2016 16.08.2022