Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01313

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“ kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele.
Harju maakond
Lääne maakond
0141 - Anija vald, Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
0304 - Kiili vald, Harju maakond (kehtetu)
0338 - Kose vald, Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
0424 - Loksa linn, Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond
0651 - Raasiku vald, Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
0784 - Tallinn, Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond