Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01914

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ eesmärk on ruumilise arengu põhimõtete määratlemine maakonna tasandil ja sisendi andmine kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamiseks.
Lääne maakond
Pärnu maakond
0184 - Haapsalu linn, Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
0907 - Vormsi vald, Lääne maakond