Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00407

Konguta valla üldplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu koostamise põhi-eesmärgiks on Konguta valla ruumilise planeerimiskontseptsiooni loomine ja sellest lähtuva planeerimislahenduse väljatöötamine ning piirkonna arenguks vajalike maa-alade ja nende kasutusfunktsioonide määramine
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 1934 katastriüksust.
14.05.2007
Kohustuslik
Konguta Vallavolikogu
Konguta Vallavolikogu
Alkranel OÜ
Alkranel OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Konguta vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Konguta programm 981 KB Programm 16.08.2022
Konguta prog heakskiitmine 183 KB Programmi otsus 05.09.2008 16.08.2022
ksh aruanne 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
Konguta ÜP aruande heakskiitmine 205 KB Aruande otsus 08.12.2008 16.08.2022