Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02207

Sauga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele üldplaneeringu koostamisel ja vajalike otsuste tegemisel. Keskkonda käsitletakse üldplaneeringu koostamisel laiemalt ehk lisaks looduskeskkonnale ka sotsiaal-majanduslikku ja kultuurilist keskkonda.
Pärnu maakond
0809 - Tori vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 4861 katastriüksust.
23.02.2007
Kohustuslik
Sauga Vallavolikogu
05.12.2016
Sauga Vallavalitsus
Sauga Vallavalitsus
Skepast&Puhkim OÜ
Skepast&Puhkim OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Sauga

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kristiina Ehapalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Yldplaneeringu algatamise otsus 6.3 MB Algatamise otsus 23.02.2007 16.08.2022
Sauga UP KSH programmi heakskiitmine 46 KB Programmi otsus 26.09.2007 16.08.2022
YP Sauga KSH aruanne esimene aruanne 254 KB Aruanne 16.08.2022
Sauga KSH teinearuanne 2016 06 22 heakskiitmiseks 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Sauga UP KSH esimese aruande heakskiitmine 94 KB Aruande otsus 12.07.2016 16.08.2022
Sauga UP KSH teise aruande heakskiitmine 356 KB Aruande otsus 12.07.2016 16.08.2022