Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01713

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Võru maakond
0142 - Antsla vald, Võru maakond (kehtetu)
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
0732 - Setomaa vald, Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
0919 - Võru linn, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 36024 katastriüksust.
12.09.2013
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
Võru Maavalitsus
Võru Maavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Skepast&Puhkim AS
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristiina Ehapalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Voru MP KSH algatamine 192 KB Algatamise otsus 12.09.2013 16.08.2022
Voru MP KSHP heakskiitmisele 30 05 2014 964 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Voru MP KSH algatamise korraldus 12 09 2013 190 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Voru MP KSH algatamise teade AT 20 09 2013 16 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Seisukoha kysimise kirjad 898 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 Laekunud arvamused ja vastus 334 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 KSHP avaliku arutelu protokoll 2.2 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi Lisa 4 Laekunud seisukohad 7.2 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 1258 5 26 544 KB Programmi otsus 26.06.2014 16.08.2022
Voru MP KSH aruanne heakskiitmisele veebi 07042016 4.8 MB Aruanne 16.08.2022
lisa2 249 KB Aruanne 16.08.2022
lisa3 119 KB Aruanne 16.08.2022
lisa4 137 KB Aruanne 16.08.2022
lisa5 83 KB Aruanne 16.08.2022
lisa6 971 KB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande ja avaliku arutelu teated 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande lisa 1 9.8 MB Aruanne 16.08.2022
Voru MP KSH aruande heakskiitmine 283 KB Aruande otsus 27.04.2016 16.08.2022