Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01813

Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Valga maakond
0557 - Otepää vald, Valga maakond
0824 - Tõrva vald, Valga maakond
0855 - Valga vald, Valga maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 27156 katastriüksust.
16.09.2013
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
Valga Maavalitsus
Valga Maavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Skepast&Puhkim AS
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristiina Ehapalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Valga MP KSH algatamine 260 KB Algatamise otsus 16.09.2013 16.08.2022
Valga MP KSHP heakskiitmisele 30 05 2014 768 KB Programm 16.08.2022
12 320141313 1 04 06 2014 Valjaminev kiri 13.0 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 1255 11 0 546 KB Programmi otsus 08.07.2014 16.08.2022
KSH aruanne 4.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Valga maakonnaplaneeringu KSH programm 768 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 KSH programmi heakskiitmine 249 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Valga maakonnas asuvad maardlad 84 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Valga maakonnas asuvad kaitsealad 200 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Valga maakonnas asuvad hoiualad 72 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Ametiasutuste seisukohad KSH aruande eelnou kohta 910 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 KSH aruande avalikustamise kaigus laekunud kirjad ja vastuskirjad 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Aruande avaliku arutelu protokoll 217 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 KSH aruande ja avaliku arutelu toimumise teated 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis Asustuse suunamine 11.7 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis Ruumilised vaartused 13.8 MB Aruanne 16.08.2022
Seletuskiri 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
Valga MP KSH aruande otsus 283 KB Aruande otsus 26.04.2016 16.08.2022