Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02014

Narva linnas asuva A. Puškini 23a maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on A. Puškini tn 23a kinnistule 90% äri- ja 10% elamumaa maakasutuse sihtotstarbe määramine kuni 20-korruselise hoone koos maa-aluse parkimisalaga ehitamiseks.
Ida-Viru maakond
0511 - Narva linn, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 16 katastriüksust.
17.04.2014
Kaalutletud
Narva Linnavolikogu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Täisühing Merelähedane
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 2.5 MB Algatamise otsus 17.04.2014 16.08.2022
KSH programm lisadeta 386 KB Programm 16.08.2022
vastused keskkonnaameti taiendavate markuste kirjale 199 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 14928 7 190 288 KB Programmi otsus 19.01.2015 16.08.2022
Narva Puskini DP KSH aruanne 07 06 16 alkranel ilma lisadeta 7.8 MB Aruanne 16.08.2022
Narva Puskini DP KSH aruanne 07 06 16 alkranel 46.3 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmine 357 KB Aruande otsus 03.06.2016 16.08.2022