Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02013

Ida-Viru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata kavandatud ruumilise arengu suundade ja maakasutuspõhimõtete mõju keskkonna erinevatele komponentidele.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
0511 - Narva linn, Ida-Viru maakond
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond