Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02113

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklike ja kohalike huve ning vajadusi.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
0272 - Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
0663 - Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
0792 - Tapa vald, Lääne-Viru maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
0901 - Vinni vald, Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond