Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01311

Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Elering AS kavatseb rajada olemasolevate 110 kV Harku-Lihula-Sindi alajaamade vahelistele õhuliinide trassidele uue kaheahelalise 330/110 kV ülekandeliini. Nendest kahest pingest üks ehk 110 kV on trassil juba olemasolev pinge. Kohalikule elanikkonnale vajalik, praeguseks tehniliselt vananenud 110 kV elektriliin asendatakse uue 110 kV elektriliiniga. Sellele lisatakse üleriigilise tähtsusega 330 kV liin.
Harju maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
0809 - Tori vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 887 katastriüksust.
26.10.2011
Kohustuslik
Harju maavanem, Lääne maavanem, Pärnu maavanem
02.08.2016
Harju Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Harju Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Skepast&Puhkim OÜ
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Keskus
Teemaplaneering kehtestatud Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Madis Osjamets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anneli Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Lauri Lutsar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ann Ideon KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anne Karri KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jüri Järvis KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Harju KSH algatamine 170 KB Algatamise otsus 26.10.2011 16.08.2022
Laane KSH algatamine 392 KB Algatamise otsus 26.10.2011 16.08.2022
KSH programm 1.2 MB Programm 16.08.2022
HLS 6 8 18408 3 0 573 KB Programmi otsus 02.09.2013 16.08.2022
KSH aruanne 8.5 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruanne 5.2 MB Aruanne 16.08.2022
KSH Lisa 1 programm 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
KSH Lisa 2 liini margistamine 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
KSH Lisa 3 mura mootmine 6.4 MB Aruanne 16.08.2022
KSH Lisa 5 seirekava 277 KB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmine 415 KB Aruande otsus 04.02.2016 16.08.2022