Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02114

Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada võimalused kavandada Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa (katastritunnus 19801:001:2050), Almare tee 26 (katastritunnus 19801:001:2100), Aruheina tee 34 (katastritunnus 19801:001:0920), Aruheina 36 (katastritunnus 19801:001:0930) maaüksustele ja Keila metskond 1 (katastritunnus 19801:001:2165) maaüksusele üksikelamute ehitusõigusega ning üldplaneeringuga määratud hajaasustuse põhimõtteid järgides kuni 10 elamumaa krunti. Ühtlasi soovitakse moodustada olemasolevatele avaliku kasutusega teedele transpordimaa krundid ning lahendada juurdepääs olemasolevale lautrikohale.
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 54 katastriüksust.
18.12.2014
Kaalutletud
Harku Vallavolikogu
10.12.2019
Harku Vallavalitsus
HARJU PROJEKTBÜROO OSAÜHING
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Vääna-Jõesuu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Uudo Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jaanus Padrik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
vvk o 2014 124 1019 KB Algatamise otsus 18.12.2014 16.08.2022
KSH programm lisadeta 1.8 MB Programm 16.08.2022
KSH prog heakskiit 48 KB Programmi otsus 14.09.2015 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmine 365 KB Aruande otsus 20.06.2016 16.08.2022