Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01118

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse elu-, töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Eesmärk on taastada rongiliiklus Riisipere-Haapsalu-Rohuküla liinil.
Lääne maakond
0184 - Haapsalu linn, Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Sisestatud, puudutatud 374 katastriüksust.
07.11.2014
Kohustuslik
Lääne maavanem
Lääne Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Lääne regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Renno Nellis KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liina Remm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riinu Rannap KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaanus Remm KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rauno Kalda KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 210 KB Algatamise otsus 07.11.2014 16.08.2022
HLS 6 8 12355 3 2 54 KB Programmi otsus 29.07.2015 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmine raudtee 357 KB Aruande otsus 21.11.2016 16.08.2022