Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01218

Kuressaare linn Roomassaare tee 12 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringu eesmärk on Roomassaare tee 12 kinnistul asuva Roomassaare sadama funktsionaalsuse parandamine mitmeotstarbelise kõvakattega platsi kavandamise kaudu jahisadamast põhjas ja olemasoleva kai laiendamine. Määrata kinnistute ehitusõigus, tehnovõrgud, liikluskorraldus ja parkimine, haljastus ning heakord. Sellega luuakse eeldus sadama töö sujuvuse suurenemisele läbi tööpinna laiendamise.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
07.04.2015
Kohustuslik
Kuressaare Linnavalitsus
Kuressaare Linnavalitsus
Osaühing Kuressaare Kommunaalprojekt
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kuressaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
korraldus 07 04 2015 nr 200 72 KB Algatamise otsus 07.04.2015 16.08.2022
Roomassaare sadama DP KSH programm 1 698 KB Programm 16.08.2022
Roomassaare tee 12 DP KSH prog heakskiit 308 KB Programmi otsus 11.03.2016 16.08.2022
Roomassaare tee 12 DP KSH aruanne 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Roomassaare KSH aruande avalikustamine protokoll 11 10 2016 590 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 avalikustamise materjalid 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Roomassaare tee 12 DP KSH aruande heakskiitmine 290 KB Aruande otsus 17.11.2016 16.08.2022