Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00915

Ülenurme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 6530 katastriüksust.
17.03.2015
Kohustuslik
Ülenurme Vallavolikogu
Ülenurme Vallavalitsus
Ülenurme Vallavalitsus
Osaühing Entec Eesti
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Ülenurme

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Uldplaneeringu algatamine 33 KB Algatamise otsus 17.03.2015 16.08.2022
Ulenurme valla UP KSH programm 12.8 MB Programm 16.08.2022
Ulenurme UP KSH prog heakskiitmine 301 KB Programmi otsus 11.05.2016 16.08.2022