Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02214

Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Viljandi maakond
0897 - Viljandi linn, Viljandi maakond
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
30.10.2014
Kohustuslik
Viljandi Linnavolikogu
Viljandi Linnavalitsus
OÜ ARTES TERRAE
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Viljandi järv

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 586 KB Algatamise otsus 30.10.2014 16.08.2022
KSH programm lisadeta 963 KB Programm 16.08.2022
isikuandmeteta KSH programm lisadega 48.3 MB Programm 16.08.2022
Viljandi jarve DP KSH prog heakskiit 296 KB Programmi otsus 06.06.2016 16.08.2022