Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02314

Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-alale koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu alusel kavandatava tegevuse eesmärk on biogaasijaama rajamine. Biogaasijaama peamise toorainena planeeritakse kasutada lähipiirkonna põllumajandusettevõtetes tekkivat looma- ja linnusõnnikut ning teisi põllumajanduslikke tootmisjääke (silo, söödajahu jms). Biogaasijaama põhiprodukt on biogaas, mis väärindatakse (puhastatakse) biometaaniks ning suunatakse gaasivõrku. Lisaproduktina tekib digestaat, mida kasutatakse orgaanilise väetisena põllumaadel.
Lääne-Viru maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 8 katastriüksust.
28.08.2014
Kaalutletud
Väike-Maarja Vallavolikogu
21.06.2016
Väike-Maarja Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Ebavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Martin Ruul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Laura Uibopuu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DP ja KSH algatamine 2.2 MB Algatamise otsus 28.08.2014 16.08.2022
Mesiniku katastriuksuse DP KSH programm 712 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 5192 4 2704 304 KB Programmi otsus 27.04.2015 16.08.2022
Mesiniku katastriuksuse DP KSH aruanne 04 04 2016 heakskiitmisele 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
Mesiniku KSH aruande heakskiitmine 451 KB Aruande otsus 03.05.2016 16.08.2022