Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00109

Kasepõllu maaüksuste (katastri numbrid 43201:002:0037 ja 43201:002:0038) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kasepõllu maaüksuste detailplaneering. eesmärgiks üksikelamute kruntide moodustamine ja maa sihtotstarbe muutmine.
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
21.05.2009
Kaalutletud
Luunja Vallavolikogu
Luunja Vallavalitsus
Kurmik projekt OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Sirgu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
35 2009 [1] 44 KB Algatamise otsus 21.05.2009 16.08.2022
Kasepollu KSH programm lisadeta 933 KB Programm 16.08.2022
kiri nr 28065 5 144 KB Programmi otsus 23.12.2009 16.08.2022
Kasepollu KSH naruanne lisadeta 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 28065 9 3.4 MB Aruande otsus 19.04.2010 16.08.2022