Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01609

Kloogaranna ranna-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kloogaranna ranna-ala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:  maa-ala kruntideks jagamine  maakasutuse sihtotstarvete määramine  ehitusõiguse andmine äri-, ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks  heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine  perspektiivse puhkeala ehitusõiguse, supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning juurdepääsude määramine
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 38 katastriüksust.
08.07.2009
Kaalutletud
Keila Vallavalitsus
30.10.2015
Keila Vallavalitsus
Allianss Arhitektid OÜ
OÜ Miracon Grupp
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kloogaranna

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Meidla KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lauri Joosu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tõnu Meidla KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm ptk 1 8 545 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 5057 4 06 164 KB Programmi otsus 06.04.2011 16.08.2022
Kloogaranna ranna ala DP KSH aruanne lisadeta 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 15 19474 44 KB Aruande otsus 15.10.2015 16.08.2022