Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01712

Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneering on strateegiline arengudokument, mille alusel kujundatakse kohaliku omavalitsuse ruumilist arengut. Vastavalt planeerimisseadusele (§ 2 lg 3, § 8) on üldplaneeringu eesmärk omavalitsuse ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ja selle alusel maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe määramine. Üldplaneering toob välja üldised suundumused tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri väljaarendamise osas, määrab detailplaneeringu kohustusega alad ja juhud ning annab tingimused ruumiliste väärtuste (roheline võrgustik, väärtuslikud põllumajandusmaad, väärtuslikud maastikud, miljöövääruslikud hoonestusalad jm) säilitamiseks.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 8621 katastriüksust.
30.05.2012
Kohustuslik
Jõelähtme Vallavolikogu
Jõelähtme Vallavalitsus
Jõelähtme Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põhja regioon
Jõelähtme vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kairi Mänd KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaanus Padrik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kaile Eschbaum KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marika Pärn KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kairi Mänd KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Joelahtme UP KSH algatamine 778 KB Algatamise otsus 30.05.2012 16.08.2022
KSH programm lisadeta 910 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 1667 4 23 415 KB Programmi otsus 23.02.2015 16.08.2022
2019 02 21 Joelahtme YP KSH aruanne heakskiitmisele KKA 4.3 MB Aruanne 16.08.2022
Joelahtme valla UP KSH aruande heakskiitmine 393 KB Aruande otsus 01.04.2019 16.08.2022