Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01812

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Planeeringu eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused.
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Sisestatud, puudutatud 17359 katastriüksust.
23.10.2012
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
Hiiu Maavalitsus
OÜ ARTES TERRAE
Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut
Osaühing Alkranel
Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut
Osaühing Alkranel
OÜ ARTES TERRAE
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Hiiu maakonnaga piirnev mereala

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Taavi Liblik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Natalja Kolesova KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mariliis Kõuts KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Britta Pärk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veljo Kabin KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Urmas Lips KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rivo Uiboupin KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Heiki Kalberg KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 190 KB Algatamise otsus 23.10.2012 16.08.2022
Hiiu merealade planeeringu KSH programm lisadeta 161 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 8 14480 2 2 277 KB Programmi otsus 20.06.2013 16.08.2022
KSH aruanne 15.5 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 8 4442 2 25 427 KB Aruande otsus 25.03.2015 16.08.2022