Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02307

Tahkuranna vallas Laadi külas asuva Juhani kinnistu (Laadi suurfarm) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Laadi külas asuva Juhani kinnistu (katastriüksuse tunnus 84801:001:0362) detailplaneering (DP). DP eesmärgiks on olemasoleva Laadi suurfarmi kompleksi ümberehitamise ja laiendamise kavandamine kuni 1000 pealisele piimakarjale. Ümberehituse vajadus on tingitud eeskätt majanduslikust eesmärgipärasusest.
Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
04.05.2007
Kohustuslik
Tahkuranna Vallavalitsus
Tahkuranna Vallavalitsus
Aktsiaselts VMT Ehitus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Laadi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm lisadeta 1.4 MB Programm 16.08.2022
PV 6 8 5792 4 200 509 KB Programmi otsus 20.03.2014 16.08.2022
juhani kinnistu DP KSH aruanne 06 05 2015 alkranel 4.7 MB Aruanne 16.08.2022
juhani kinnistu DP KSH aruanne 06 05 2015 alkranel 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 programmi heakskiitmise otsus 242 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 DP pohilahendus 5 09 2014 438 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Lahteolukorra aruanne 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 valisohusaaste modelleerimise ja metoodika kokkuvote 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 KSH a eelnou DP avalikustamise teated 292 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 KSH a eelnou DP laekunud kirjalikud ettepanekud ja vastused 16 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 KSH a eelnou DP aruande avaliku arutelu protokoll 248 KB Aruanne 16.08.2022
LISADe vahelehed 12 KB Aruanne 16.08.2022
PV 6 8 11217 2 05 286 KB Aruande otsus 05.06.2015 16.08.2022