Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02413

Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4 ja Tamme kinnistu (väikesadama rajamise) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Pärnu maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
25.09.2013
Kohustuslik
Varbla Vallavolikogu
Varbla Vallavalitsus
Osaühing DP Projektbüroo
Consultare OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Rannaküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Jah Ei Ei
Kristo Kiiker KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tarvo Valker KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Kask KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Hermlini algatamise OTSUS 779 KB Algatamise otsus 25.09.2013 16.08.2022
Varbla sadama DP KSH programm heaksiitmisele parandatud 982 KB Programm 16.08.2022
PV 6 8 6827 10 03 384 KB Programmi otsus 03.12.2014 16.08.2022
KSH aruanne 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 8 15 8655 9 46 KB Aruande otsus 14.12.2015 16.08.2022