Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02706

Viljandimaal Suure-Jaani vallas Vihi külas Tamme Veski minihüdroelektrijaama ja kalakasvatuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringu eesmärgiks on kalakasvatuse rajamiseks ehitustingimuste määramine ja maa sihtotstarbe määramine. Detailplaneeringu lähteülesanne kinnitati Suure-Jaani Vallavalitsuse 9. mai 2006.a. korraldusega nr 277. Detailplaneeringuga hõlmatav ala moodustub osaliselt kinnistute Tamme Kanali, Tamme Veski ja Tamme Kesleri maast pindalaga 4.5 ha. Minihüdroelektrijaama ja kalakasvatuse maa-ala määramisega koos lahendatakse nende objektide jaoks vajalike rajatiste paigutamine: paisu asukoht, peale- ja äravoolukanalid ning vajalikud tehnovõrgud.
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Sisestatud, puudutatud 16 katastriüksust.
27.04.2006
Kaalutletud
Suure-Jaani Vallavalitsus
Suure-Jaani Vallavalitsus
Proff Projekt OÜ
Arvo Järvet
Vihi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KM Tamme veski KSH aruanne 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
korraldus nr 114 178 KB Aruande otsus 01.11.2006 16.08.2022