Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01318

Ahja vald Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringuga kavandatakse Ahja jõe äärde Avitaja katastriüksusele rajada läbivoolutüüpi kalakasvandus
Veekasutus
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Sisestatud, puudutatud 7 katastriüksust.
18.11.2015
Kaalutletud
Ahja Vallavolikogu
Ahja Vallavalitsus (75008505)
Kobras AS
Kobras AS
Põlvamaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rinaldo Rüütli KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Gerli Kull KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Anne Rooma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSM kavatsus 3.0 MB Programm 16.08.2022
2016 11 25 Lisa 2 KSH aruanne 7.7 MB Aruanne 16.08.2022