Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01809

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja Rapla maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Teemaplaneeringute algatamise eesmärk oli põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele, seejuures määrata trassikoridori sobivaim asukoht. Vajaduse viia põhimaantee vastavusse I klassi maantee nõuetega tingivad olemasolevad liiklusolud ja liikluse prognoositav kasv. Planeerimisseaduse kohase protsessi käigus selgitati välja trassikoridori rajamise võimalused olemasolevas asukohas, kaaluti võimalike alternatiive ning määrati planeeritava tegevusega kaasnevad muudatused teemaplaneeringuga hõlmataval alal.
Harju maakond
Rapla maakond
0503 - Märjamaa vald, Rapla maakond (kehtetu)
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 463 katastriüksust.
07.05.2009
Kohustuslik
Harju maavanem, Rapla maavanem
Harju Maavalitsus
Rapla Maavalitsus
Harju Maavalitsus
Rapla Maavalitsus
Maanteeamet
OÜ Hendrikson & Ko
Osaühing Reaalprojekt
OÜ Hendrikson & Ko
Osaühing Reaalprojekt
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Veber KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Rapla KSH algatamine 172 KB Algatamise otsus 07.05.2009 16.08.2022
Harju KSH algatamine 246 KB Algatamise otsus 07.05.2009 16.08.2022
KSH programm lisadeta 390 KB Programm 16.08.2022
10785 6 68 KB Programmi otsus 23.04.2010 16.08.2022
KSH aruanne 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 34 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 4.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 1A 3A 6.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 1B 3B 6.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 1C 6.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 4A 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 4B 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 5A 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 5B 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 5C 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 5D 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 6A 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 6B 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 6C 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 7A 6.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 7B 6.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 8326 3 02 598 KB Aruande otsus 02.06.2014 16.08.2022