Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02110

Saku valda kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Nimetus: Saku valda kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on alal olevate maaüksuste sihtotstarbe osaline muutmine ning ehisõiguse määramine hipodroomi tegevusega seonduvate hoonete (sh majutus jms) ning üksikelamute (hobutalud) püstitamiseks.
Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 27 katastriüksust.
11.03.2010
Kaalutletud
Saku Vallavolikogu
Saku Vallavalitsus
SWECO Projekt AS
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kajamaa ja Lokuti külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Hipodroom0001 1.6 MB Algatamise otsus 11.03.2010 16.08.2022
Hipodroomi DP KSH programm 25 06 14 alkranel 12.7 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 10082 7 0 237 KB Programmi otsus 05.08.2014 16.08.2022