Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01411

Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on Läänemere Teadmuskeskuse kavandamine.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Sisestatud, puudutatud 1 katastriüksust.
13.05.2011
Kaalutletud
Kõrgessaare Vallavolikogu
Kõrgessaare Vallavalitsus
DAGOpen OÜ
Andres Tõnisson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kõrgessaare alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus64 88 KB Algatamise otsus 13.05.2011 16.08.2022
KSH programmi ptk 1 11 1.4 MB Programm 16.08.2022
HLS 6 8 16453 2 1 278 KB Programmi otsus 10.07.2012 16.08.2022
Teadmuskeskus KSH 2014 juuli 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 8 16625 2 3 329 KB Aruande otsus 30.07.2014 16.08.2022