Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01306

Haaslava valla üldplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
eesmärgiga määrata valla territooriumi arengu põhisuunad ja maakasutuse ning detailplaneeringu kohustusega alad
Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 3495 katastriüksust.
25.05.2006
Kohustuslik
Haaslava Vallavolikogu
Haaslava Vallavalitsus
AS K&H
Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Haaslava vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaimar Koemets KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Kuldar Kollom KMH juhtekspert
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH aruanne 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
20070731155408734 201 KB Aruande otsus 31.07.2007 16.08.2022