Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01508

Juuru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneering määratleb Juuru valla ruumilise arengu põhimõtted, on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja ehitustegevusele ning määrab maakasutuse sihtotstarbed ja piirangud. KSH eesmärk on Juuru valla üldplaneeringu elluviimisel ilmnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, et seeläbi tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning tasakaalustatud areng.
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Sisestatud, puudutatud 2357 katastriüksust.
17.04.2008
Kohustuslik
Juuru Vallavolikogu
25.03.2010
Juuru Vallavalitsus
Juuru Vallavalitsus
OÜ Miracon Grupp
OÜ Miracon Grupp
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Juuru

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Raido Roop KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Meidla KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Lauri Joosu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Juuru UP KSH programm 3.5 MB Programm 16.08.2022
7021 2 Juuru KSH teistkordne 36 KB Programmi otsus 09.04.2009 16.08.2022
Lk 1 10 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 11 21 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 22 31 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 32 41 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 42 51 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 52 61 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 62 71 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 72 77 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
21482 2 48 KB Aruande otsus 12.08.2009 16.08.2022