Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02009

Muraste küla Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Kavandava tegevuse eesmärgiks on kolida Tallinnas asuv Sisekaitseakadeemia Murastesse praeguse Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži Muraste kooli (edaspidi Piirivalvekolledži) territooriumile ümber. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe määramine, kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine.
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 89 katastriüksust.
24.09.2009
Kaalutletud
Harku Vallavolikogu
02.10.2017
Harku Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Muraste küla Kõik DP ja KSH materjalid on leitavad https://kaart.harku.ee/DP/090924_95/avalik/

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Anne Mändmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merit Kallas KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
15745 67 KB Programmi otsus 01.04.2010 16.08.2022