Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02109

Aruküla 330/110/10kV alajaama ja selle võrku ühendamiseks vajalike 330kV liini sisseviikude Aruküla AJ-Vaida sõlme vahel keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
OÜ Elering kavatseb renoveerida Aruküla alajaama, millega tõstetakse pingeklassi 220 kV-lt 330 kV-le ja uuendatakse täielikult alajaama seadmed. Olemasolevad 220 kV õhuliinid demonteeritakse ja sellele asemele ehitatakse 330 kV liinid alajaama võrku ühendamiseks. Kavandatav tegevus toimub Raasiku vallas (alajaama ja elektriliinide rajamine) ja Rae vallas (elektriliinide rajamine) Harjumaal.
Harju maakond
0651 - Raasiku vald, Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 26 katastriüksust.
24.04.2009
Kohustuslik
Raasiku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus
Raasiku Vallavalitsus
Rae Vallavalitsus
Eesti Energia Võrguehitus AS
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Raasiku VV KSH aruande lisadest 1.7 MB Algatamise otsus 24.04.2009 16.08.2022
Rae VV KSH aruande lisadest 5.8 MB Algatamise otsus 24.04.2009 16.08.2022
Rae VV otsuse muutmine KSH aruande lisadest 1.3 MB Algatamise otsus 24.04.2009 16.08.2022
18741 09 4 82 KB Programmi otsus 25.08.2009 16.08.2022
Arukula alajaama KSH aruanne lisadeta 17.6 MB Aruanne 16.08.2022
18741 09 8 187 KB Aruande otsus 10.12.2009 16.08.2022