Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01618

Salmistu küla Nõmme-Tülli ja Kärgu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 18 katastriüksust.
07.02.2008
Kaalutletud
Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu Vallavalitsus
Osaühing Arhitektibüroo "Hoerdel"
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Salmistu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
30503 08 2 112 KB Programmi otsus 04.07.2008 16.08.2022
Salmistu KSH aruanne ELLE 011209 4.2 MB Aruanne 16.08.2022