Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02806

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 10529 katastriüksust.
12.09.2006
Kohustuslik
Viimsi Vallavolikogu
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Vallavalitsus
AS Pöyry Entec
Mittetulundusühing Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Viimsi valla mandriosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
38248 07 2 65 KB Programmi otsus 15.08.2007 16.08.2022
Viimsi rohevorgustiku 17.5 MB Aruanne 16.08.2022
13325 09 5 121 KB Aruande otsus 05.08.2009 16.08.2022