Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00607

Oja 7 detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamisel uute kruntide kavandamine ja õigusliku aluse loomine kuni kahekorruseliste hoonete ning veekogu projekteerimiseks
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 14 katastriüksust.
13.11.2007
Kaalutletud
Elva Linnavalitsus
Elva Linnavalitsus
osaühing Eesti Veeprojekt
Keskkonnaagentuur Viridis OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Elva linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm lisadeta 193 KB Programm 16.08.2022
prog heaks 204 KB Programmi otsus 07.05.2008 16.08.2022
OJA 7 KSH ARUANNE 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Oja tn heakskiit 3.3 MB Aruande otsus 03.02.2010 16.08.2022