Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02607

Keila vald Laoküla küla Raja maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Raja maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning kruntidele ehitusõiguste määramine.
Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 14 katastriüksust.
10.10.2007
Kaalutletud
Keila Vallavalitsus
30.09.2010
Keila Vallavalitsus
OÜ Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Laoküla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
5745 09 2 70 KB Programmi otsus 07.04.2009 16.08.2022
5745 4 113 KB Aruande otsus 17.12.2009 16.08.2022