Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01608

Jõelähtme vald, Nehatu ja Loo külades Nehatu lauda I, Nehatu lauda II ja Nehatu lauda III kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta osaliselt kinnistute sihtotstarvet; jagada olemasolevad katastriüksused väiksemateks kruntideks; määrata neile ehitusõigus ja hoonestustingimused; lahendada liiklusskeem ning tehniliste kommunikatsioonidega varustatus; määrata keskkonnakaitselised abinõud. Suuremal osal planeeringualast on kavas arendada äri- ja tootmistegevust (logistikapark). Ala lõunaosasse on ette nähtud maatulundusmaa krundid (näit. hobuste karjamaad) koos neid teenindava hoonestusega.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 26 katastriüksust.
27.05.2008
Kaalutletud
Jõelähtme Vallavolikogu
27.09.2012
Jõelähtme Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Nehatu ja Loo külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Triinu Jürmann KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Triin Brenner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
5747 09 5 115 KB Programmi otsus 02.06.2009 16.08.2022
Nehatu KSH aruanne lisadeta 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
10444 6 225 KB Aruande otsus 09.06.2010 16.08.2022