Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02906

Kuusalu vallas Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kaberla külas Välja ja Mikle kinnistute detailplaneeringu eesmärgiks on: 1. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. 2. Kinnistu jagamine kruntideks järgides keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ning põhimõtteid. 3. Planeeritava ala liikluskorralduse lahendamine kooskõlas olemasoleva teedevõrguga. 4. Teedevõrgu, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. 5. Haljastuse lahendamine. 6. Kõigi vajalike piirangute ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele (sh kergliiklusteed) servituutide määramine planeeritaval alal. 7. Uutele tänavatele nimede ja kruntidele aadresside andmine.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 22 katastriüksust.
29.06.2006
Kohustuslik
Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kaberla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merle Talviste KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH aruandest 736 KB Algatamise otsus 29.06.2006 16.08.2022
KSH programmi heakskiit 100 KB Programmi otsus 19.06.2007 16.08.2022
Mikle KSH aruanne lisadeta 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
DP seletuskiri 120520 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
22362 2 249 KB Aruande otsus 01.06.2010 16.08.2022