Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02310

Harjumaa Padise valla Keibu küla riigimetsa katastriüksuse 56201:001:0034 edelaosas väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on Harjumaal Padise vallas Keibu külas riigimetsa katastriüksuse (Vihterpalu metskonna mt 3, tunnus 56201:001:0034) edelaosas ca 0,55 ha suuruse krundi moodustamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine väikesadama ehitamiseks.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 2 katastriüksust.
16.06.2010
Kohustuslik
Padise Vallavolikogu
Padise Vallavalitsus
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Keibu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anneli Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Leinsalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marilis Saul KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Viigisalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aurika Männik KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 158 KB Algatamise otsus 16.06.2010 16.08.2022
KSH programm lisadeta 932 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 39849 5 1911 166 KB Programmi otsus 19.11.2010 16.08.2022
Keibu vaikesadama dp KSH aruanne marts 2011 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Keibu programm heakskiitmine 19 11 2010 52 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 RMK kiri 27 10 10 639 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Ekspertarvamus A Palo 2008 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Keibu maauksuse linnustik ja loomastik lopparuanne P 1010 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Merkolux OU too nr 2661300 10 873 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 Matemaatilise modelleerimise joonised 1 28 31.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Keibu pohiplaan 14 12 2010 335 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 Loiked 427 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 Keibu alternatiiv 2 54 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Avalikustamise teated 53 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 KSH aruande avalikustamise teate saajad 15 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 Avaliku arutelu protokoll ja registr leht 17 01 11 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 14 HJR 11 03 2011 taiendusettepanekud KSH aruandele 27 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 15 KA HJR 11 03 2011 ettepanekutega arvestamine KS 20 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 6506 4 21042 1.9 MB Aruande otsus 21.04.2011 16.08.2022