Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01708

Harjumaa Saue linna Kütise tn 8 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Kütise tn 8 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu lähteülesande DPL-04-08 eesmärgid on: • Muuta Kütise tn 8 maaüksuse sihtotstarvet. • Jagada kinnistu eraldi maaüksusteks. • Määrata maaüksuste ehitusõigus ja piirangud ning lahendada tehnovarustus. • Muuta kehtivat Saue linna üldplaneeringut.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
02.07.2008
Kaalutletud
Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus
FE Arhitektid OÜ
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Saue linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merike Viigisalu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marilis Saul KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Annika Päsik KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marko Ründva KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mait Saar KSH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH programmi valjavote 52 KB Algatamise otsus 02.07.2008 16.08.2022
9748 09 4 72 KB Programmi otsus 25.06.2009 16.08.2022
Kutise KSH aruanne 23 11 2009 457 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 KSH programmi heakskiitmine 57 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Akukon 9703 1 Kutise 8 DP liiklusmura hinnang 692 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Radooni raport 43 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Puuraukude asendiplaan Reib OU 374 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Raudtee mura hinnang 33 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 Dendroloogiline skeem 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 DP pohijoonis peale KSH arutelu okt 2009 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
9748 6 128 KB Aruande otsus 27.11.2009 16.08.2022