Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01808

Kuusalu vallas, Valkla külas paikneva Valkla Ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Valkla külas Valkla ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru maaüksuste detailplaneeringu eesmärgiks oli vastavalt kinnitatud lähteülesandele kinnistule uue hoonestus- ja ehitusõiguse seadmine. Kinnistu omaniku sooviks oli vastavalt esitatud taotlusele kinnistule äri ja teenindushoonete rajamine. Esitatud eskiislahenduse (26.06.2009 nr 7-1.3/1977) kohaselt sooviti alale rajada taastusravi, konverentsikeskuse ning majutushoonete kompleks. Maksimaalseks korruselisuseks pakuti 6, kõrgusega kuni 22 m.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 12 katastriüksust.
13.03.2008
Kaalutletud
Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kuusalu Vallavalitsuse 23.oktoober 2018 korraldusega nr 562 on Kuusalu Vallavalitsuse 13.03.2008 korraldus nr 196 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Valkla külas Valkla ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru maaüksustele ning lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistatud.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
24798 4 96 KB Programmi otsus 05.10.2009 16.08.2022