Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02209

Õppe- ja rekreatsioonikeskus Meele Vald väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 11 katastriüksust.
30.06.2009
Kohustuslik
Jõelähtme Vallavolikogu
Jõelähtme Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Jõelähtme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 130 KB Algatamise otsus 30.06.2009 16.08.2022
KSH programm lisadeta 375 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 79 KB Programmi otsus 01.09.2009 16.08.2022
Meele vald 08 12 09 Alkranel 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
32405 09 4 160 KB Aruande otsus 08.12.2009 16.08.2022